kouč.club
kouč.club

Kto sme

Víziou kouč.clubu je realizovať skupinové aj individuálne kurzy, semináre a workshopy pre predajcov, manažérov a personalistov, ktoré poskytujú skutočne profesionálny, kvalitný a komplexný servis v oblasti vzdelávania a rozvoja potenciálu. Ponúkam široké spektrum tém, ktoré si doba vyžaduje. Organizujem kurzy a workshopy pre rôzne firmy aj pre širokú verejnosť, pre veľké skupiny ako aj pre jednotlivcov. Kurzy kouč.clubu pomáhajú dosahovať lepší výkon, formovať pracovné návyky, zmýšľanie a spôsob komunikácie. Účastníci na osobných zážitkoch a na reálnych situáciách spoznajú svoje hranice pri spolupráci s inými ľuďmi. Výsledným efektom sú trvalé skúsenosti a poznatky, ktoré prinášajú reálne a praktické riešenia. Tie umožnia zvládnuť prekážky bez zbytočného stresu. Učenie je tiež spojené s hrou, vnútornou motiváciou a emóciami. Individuálny prístup k vašim požiadavkám a rešpektovanie vašich názorov sú garanciou efektívnosti a užitočnosti.

Čo ponúkame

- kurzy, školenia a workshopy (individuálne, firemné, verejné)
- mentoring a koučing
- social media marketing