Kopex
Kopex

Kto sme

Sme konzultanti, zjednodušujeme a zlepšujeme Vaše podnikanie.

Čo ponúkame

Ponúkame konzultačné služby v týchto oblastiach:
- návrh vyváženého sortimentu produktov a služieb
- analýza interných a externých problémov firmy
- segmentácia zákazníkov a výber spôsobu predaja
- návrh stratégie a cieľov, vyhodnotenie rizík
- cenotvorba produktov
- výber, motivácia a rozvoj pracovníkov, následníctvo
- plánovanie výroby a materiálových vstupov
- organizácia práce a rozdelenie zodpovedností
- časové plánovanie a rozpočtovanie projektov
- softvérová podpora procesov