KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Kto sme

Sme silná úspešná poisťovacia spoločnosť, s dlhoročnou tradíciou na slovenskom poistnom trhu, člen významnej európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia v široko rozvinutej obchodnej sieti agentúr, kancelárií a obchodných miest. Všetky ponúkané produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu štandardu.

Koho hľadáme

Hľadáme zamestnancov, ktorí chcú robiť svoju prácu naplno, angažovane a majú chuť budovať stále lepšiu spoločnosť. Vážime si každú pracovnú skúsenosť, odbornosť a zručnosť, ktorou kandidáti disponujú a určite pre ňu nájdeme vhodné uplatnenie. Chceme sa stať zamestnávateľom prvej voľby.

Čo ponúkame

Ponúkame stabilitu, možnosť realizovať sa a odborne napredovať. Zároveň je pre nás dôležité poskytnúť zamestnancom možnosť uplatňovať svoje nápady, myšlienky a prejavovať svoju individualitu. Pretože zamestnanci sú pre nás kľúčoví.