Junior Achievement Slovensko
Junior Achievement Slovensko

Kto sme

Skúsenosťou k úspechu - Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko už 26 rokov na Slovensku a 100 rokov vo svete prepája svet biznisu a vzdelávania. Našim poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.