IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Kto sme

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená MŠVVaŠ SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Zároveň administruje grantový program Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, je sídlom Eurodesku - Európskej informačnej siete pre mládež a pracovníkov s mládežou.