IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Kto sme

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športuŠVVaŠ SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Zároveň administruje grantový program Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, venuje sa novému programu Európskej únie Európsky zbor solidarity a je sídlom Eurodesku - Európskej informačnej siete pre mládež a pracovníkov s mládežou.