IT v kurze
IT v kurze

Kto sme

Sme Nezisková organizácia IT v kurze a prinášame možnosť vzdelávania najmä v oblasti IT.
Vzdelávame
- prostredníctvom moderovaného online vzdelávania, formou webinárov a plnenia úloh
- v IT a v nemeckom jazyku
- tým, že simulujeme pracovné prostredie
- komplexne, aby naši absolventi boli pripravení na výkon konkrétnej pracovnej pozície, takže súčasťou výučby sú aj školenia mäkkých zručností a získanie pracovných návykov
Podporujeme
- mladé talenty finančne, aby momentálny nedostatok financií nebol prekážkou ich vzdelaniu
- kariérny re/štart našich absolventov
- zamestnanosť v jednom z najatraktívnejších odvetví
Zamestnávame našich študentov a absolventov
- pomáhame im počas prípravy na pracovný pohovor a s úpravou CV, a tak zvyšujeme ich šancu nájsť si dobre platenú prácu
- našim študentom a absolventom zabezpečíme pracovnú stáž alebo priamo zamestnanie, resp. pracovnú ponuku od našich zmluvných partnerov už po prvých 5 mesiacoch vzdelávania a v štúdiu môžu pokračovať popri zamestnaní
- viac ako 90% našich absolventov si našlo zamestnanie na dobre platených pozíciach v IT
Naša misia:
- riešime komplexne cestu od vzdelávania, jeho financovania až po zamestnávanie s dôrazom na informačné technológie a nemecký jazyk
- prispievame k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti všetkých tých, ktorí chcú s nami naštartovať alebo zmeniť svoju kariérnu cestu, prípadne sa profesijne zdokonalovať
- zvyšujeme množstvo kvalifikovaných ľudí v IT aj so znalosťou nemeckého jazyka

Koho hľadáme

Každého, kto má chuť na sebe pracovať, prinášame možnosť vzdelávania najmä v oblasti IT. Našimi študentmi sú často mladí ľudia, ktorým sa zatiaľ nepodarilo nájsť zamestnanie a úspešne preraziť na trhu práce, alebo zistili, že ich láka IT a chceli by svoje pracovné zameranie zmeniť.

Čo ponúkame

Vzdelávacie programy IT v kurze reflektujú požiadavky IT firiem a reálne pripravia absolventa na nástup do zamestnania. U nás na sebe pracuješ prostredníctvom moderného online vzdelávania, ktoré je zamerané najmä na získanie vedomostí a zručností potrebných pre výkon konkrétnej pracovnej pozície v oblasti vývoja softvéru, ale aj na dosiahnutie požadovanej úrovne práce s PC, resp. na získanie vedomostí v určitej oblasti IT. Takisto sa zameriava na osvojenie si mäkkých zručností potrebných pri uchádzaní sa o prácu. Študent je po absolvovaní štúdia plnohodnotne pripravený na výkon juniorskej pozície. Na základe reálnych požiadaviek z trhu práce ponúkame i štúdium nemeckého jazyka, ktoré má ambíciu posúvať našich študentov na trhu práce pri rovnakej odbornej pripravenosti v porovnaní s inými uchádzačmi o danú pracovnú pozíciu na výrazne vyššiu úroveň.