International Organization for Migration IOM
International Organization for Migration IOM

Kto sme

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je poprednou medzinárodnou medzivládnou organizáciou v oblasti migrácie. IOM podporuje humánnu a organizovanú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým. Robí tak poskytovaním služieb, poradenstva a pomoci vládam a migrantom. Úzko pri tom spolupracuje s partnermi z vládneho, medzivládneho a mimovládneho sektora. Migračné informačné centrum (MIC) je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje služby cudzincom pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov. MIC poskytuje bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú: pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod. MIC podporuje cudzincov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku – aktivity, ktoré uľahčia integráciu cudzincov do spoločnosti. Centrum spolupracuje s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti.

Koho hľadáme

Office of the International Organization of Migration (IOM) in the Slovak Republic is seeking for candidates for several positions.

Čo ponúkame

IOM works to help ensure the orderly and humane management of migration to promote international cooperation on migration issues, to assist in the search for practical solutions to migration problems and to provide humanitarian assistance to migrants in need, including refugees and internally displaced people. IOM is an equal opportunity employer and seeks committed professionals with a wide variety of skills in the field of migration. IOM staff work in multi-cultural environments, in which diversity and cultural sensitivity are valued. Being a member of the IOM team requires the highest standards of efficiency, competence and integrity. Depending on the type of engagement. For One Year Fixed Term Contract with possibility of extension: 6 weeks of paid annual leave per year. 24 days of paid sick leave per year. Special medical insurance. UNJSPF pension scheme.