International Organization for Migration IOM
International Organization for Migration IOM

Kto sme

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je popredná medzivládna organizácia v oblasti migrácie. Riadi sa princípom, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. IOM na Slovensku realizuje rôzne projekty a aktivity v oblasti integrácie migrantov, asistovaných dobrovoľných návratov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, presídľovania utečencov a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. Migračné informačné centrum (MIC) je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje služby cudzincom pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov.

Koho hľadáme

Being a member of the IOM team requires the highest standards of efficiency, competence and integrity. As an international organization with a global mandate, IOM also aims to maintain an equitable geographical balance among its staff. As such, its recruitment efforts target, but are not necessarily limited to, nationals of its Member States. IOM is an equal opportunity employer and seeks committed professionals with a wide variety of skills in the field of migration. IOM staff work in multi-cultural environments, in which diversity and cultural sensitivity are valued. Office of the International Organization of Migration (IOM) in the Slovak Republic is seeking for candidates for several positions. When you are interested in multiple positions, please be aware that you have to apply for each position separately.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk: c1

Slovenský jazyk: c1