Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP

Kto sme

Sme zariadenie, ktoré svoju činnosť venuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Mladým ľuďom poskytujeme riadne stredoškolské vzdelanie a liečebnú rehabilitáciu počas trvania štúdia. Ľuďom v produktívnom veku poskytujeme odborné poradenstvo zamerané na trh práce. Prepájame zložky komplexnej rehabilitácie, pri našej práci spájame prvky pracovnej, sociálnej, výchovnej a liečebnej rehabilitácie.

Čo ponúkame

Na úseku Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie pracuje multifunkčný tím odborných pracovníkov (pracovný psychológ, kariérny poradca, pracovník sociálnej rehabilitácie, pracovný terapeut, posudkový lekár a fyzioterapeut), ktorý spolu s klientom posudzuje zostatkový pracovný potenciál a hľadá možnosti jeho využitia na pracovnom trhu.