IAB Slovakia
IAB Slovakia

Kto sme

Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia je najväčším digitálnym združením na Slovensku. Aktuálne má 40 členov z radov vydavateľov, online médií, mediálnych agentúr a ďalších významných hráčov v internetovej reklame. Prináša čísla o slovenskom internete, podporuje vzdelávanie v digitálnom marketingu, vytvára Kódexy správania a zavádza štandardy v oblasti internetovej reklamy. Spája slovenský online.