Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Kto sme

Magistrát je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zabezpečuje komplexnú písomnú agendu mestskej samosprávy, prípravu a výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora, odborné podklady a písomnosti na ich rokovania, ako aj styk s občanmi.