Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava

Kto sme

Magistrát je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zabezpečuje komplexnú písomnú agendu mestskej samosprávy, prípravu a výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora, odborné podklady a písomnosti na ich rokovania, ako aj styk s občanmi.

Koho hľadáme

Nového kolegu/kolegyňu so záujmom o spoločenské dianie v Bratislave. Človeka so zodpovedným a pozitívnym prístupom k práci, samostatného, flexibilného, odolného voči stresu, s organizačnými schopnosťami a koncepčným myslením.

Čo ponúkame

Spojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami, oboznámenie sa s činnosťami na rozličných úsekoch agendy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Získanie nových kontaktov v rôznych odboroch a nadobudnutie odbornej praxe.

Požiadavky na kandidáta

Jazykové znalosti a úroveň
Anglický jazyk – B2 (Stredne pokročilý)

Počítačové znalosti a úroveň
MS Word – Pokročilý
MS Excell – Pokročilý
MS PowerPoint – Pokročilý
MS Outlook – Pokročilý

Kde nás nájdete?