Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Kto sme

Magistrát je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zabezpečuje komplexnú písomnú agendu mestskej samosprávy, prípravu a výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora, odborné podklady a písomnosti na ich rokovania, ako aj styk s občanmi.

Koho hľadáme

Súčasný pracovný trh ponúka rôzne formy hľadania nových možností pre všetkých, ktorí hľadajú novú pracovnú príležitosť, zmenu, či novú šancu na uskutočnenie svojich ambícií. Nové kariérne možnosti ponúka aj Hlavné mesto SR Bratislava. Hľadáme motivovaných, šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí chcú aj svojou prácou prispievať k zlepšovaniu chodu hlavného mesta. Hlavné mesto taktiež ponúka príležitosť študentom VŠ zapojiť sa do chodu magistrátu a fungovania mesta. Cieľom Trainee programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných útvaroch agendy Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Zároveň môžu študenti vysokých škôl získať nové skúsenosti, kontakty v odbore, odbornú prax s možnosťou získania trvalého pracovného pomeru.

Čo ponúkame

Pracovné pozície s pridanou hodnotou, nakoľko naši zamestnanci sa podieľajú na zlepšovaní chodu a smerovania Hlavného mesta SR Bratislava.