Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava

Kto sme

Magistrát je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava existuje od 1. januára 1991. Magistrát vykonáva rôzne odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov a zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy. V tomto roku sa zameriavame na propagáciu najmä Trainee programu pre študentov VŠ.

Koho hľadáme

- študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia:
- s aktívnou znalosťou cudzieho jazyka
- so záujmom o spoločenské dianie v Bratislave
- so zodpovedným a pozitívnym prístupom k práci
- samostatných, spoľahlivých, precíznych, s organizačnými schopnosťami a koncepčným myslením

Čo ponúkame

Cieľom Trainee programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných útvaroch agendy Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Zároveň môžu študenti vysokých škôl získať nové skúsenosti, kontakty v odbore, odbornú prax s možnosťou získania trvalého pracovného pomeru.

Jazykové znalosti

Anglický/nemecký jazyk: b2

Počítačové znalosti

MS OFFICE: Pokročilý