HandCubeKeys
HandCubeKeys

Kto sme

Sme rodinná firma, ktorá sa zamerala na personálne, technické a informačné rozšírenie výroby, so zameraním hlavne na uspokojenie požiadaviek zdravotne znevýhodnených osôb špeciálnymi pomôckami. Od roku 2010 pracujeme na vývoji a výrobe špeciálnych klávesníc pre telesne, mentálne i zrakovo znevýhodnených ľudí a súčasne sme v areáli spoločnosti vybudovali výskumno-vývojové centrum pre znevýhodnených ľudí.

Čo ponúkame

Špeciálnu klávesnicu HandCubeKeys k počítaču, ktorá je bezdotyková, drevená a programovateľná, určená pre ľudí s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím, ktorí majú problémy pri práci s bežnou klávesnicou. Je ovládaná snímačom alebo svetelným zdrojom umiestnením kdekoľvek na tele, napr. na prste, lakti, hlave či nohe. Vo vzdelávacích centrách sa snažíme podnietiť deti, ktoré nekomunikujú, ku komunikácii prostredníctvom našej špeciálnej klávesnice. Prostredníctvom klávesnice zlepšiť ich jemnú a hrubú motoriku, ktorá ich hravou formou podnecuje k činnostiam a tak im pomáhať k ich začleňovaniu sa do spoločnosti.