Gemerské osvetové stredisko
Gemerské osvetové stredisko

Kto sme

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave je kultúrno-vzdelávacie zariadenie Košického samosprávneho kraja. Spravuje a prevádzkuje Dom tradičnej kultúry Gemera, v ktorom poskytuje priestor na ochranu a rozvoj nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva. Usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach miest a obcí, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry v podobe edukačných a prezentačných aktivít predovšetkým v oblasti tradičnej remeselnej výroby vo vybudovaných dielňach - hrnčiarskej, tkáčskej, gastronomickej. Od apríla 2019 zároveň prevádzkuje remeselnícky inkubátor Gemer - unikátne vzdelávacie centrum, prvé v Košickom kraji, zriadené na podporu ľudových remeselníkov.