Fakulta Telesnej Výchovy a Športu (FTVŠ) 
Fakulta Telesnej Výchovy a Športu (FTVŠ)