Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu

 

 

Kto sme

Fakulta managementu UK je pravidelne od roku 2008 hodnotená medzi tisíckou najlepších Business Schools sveta s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business School. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t.j. v týždni po 16-tej hod. alebo cez víkendy:
- večerná forma: výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v časoch od 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu;
- víkendová forma: výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 17:30, podľa aktuálneho rozvrhu, blokové predmety môžu prebiehať v piatky po 17:00.
EXTERNOU FORMOU POPRI ZAMESTNANÍ JE MOŽNÉ ŠTUDOVAŤ:
Bakalársky stupeň - študijný program manažment;
Magisterský stupeň - študijný program manažment
Pri zápise na magisterské štúdium si študent volí aj špecializáciu (jeden z blokov štúdia): - financie, - personálny manažment, - marketing, - podnikanie a strategický manažment, - manažment IS a počítačových sietí, - digitálny manažment a online marketing. Na samostatný magisterský stupeň sa môžu hlásiť absolventi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho stupňa z iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov.

Koho hľadáme

Už vyše 20 rokov študentom ponúkame možnosť študovať externou formou. Štúdium prináša aj príležitosti inšpirovať sa príbehmi a projektami úspešných absolventov, ktorí nachádzajú uplatnenie v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pracovných pozícií a prejavujú sa pozitívne v ich kariérnom raste. Využitie manažérskych zručností je univerzálne. V praxi sú dnes čoraz žiadanejšie, vzhľadom na automatizáciu a robotizáciu v priemysle, ako aj expanziu business centier zdieľaných služieb a ďalších medzinárodných organizácií na Slovensku. Uplatnenie je v rôznych riadiacich pozíciách od riaditeľov spoločnosti, finančného či personálneho riaditeľa, obchodného manažéra, cez manažéra kvality, marketingu, vlastníka procesov, analytika, konzultanta, obchodníka či projektového manažéra alebo manažéra vlastného podnikania. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku vo vzájomnej interakcii jej jednotlivých častí.

Čo ponúkame

Prispôsobujeme sa zmenám na trhu práce a chceme byť ešte lepší a dostupnejší pre čo najviac potenciálnych záujemcov o externú formu štúdia. Chceme motivovať, inšpirovať a povzbudiť tých, ktorí hľadajú novú životnú výzvu, chcú využiť možnosť získať vysokoškolské vzdelanie, resp. doplniť si vedomosti a absolvovať štúdium na Fakulte managementu ako ďalšie vysokoškolské štúdium. Chceme podporiť tých, ktorí túžia vo svojej oblasti rozbehnúť vlastné projekty, posunúť sa kariérne vpred, či rozvíjať vlastné podnikanie.