EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.

Kto sme

Exact Systems funguje od roku 2004 a je popredným poskytovateľom riešení kontroly kvality, t. j. selekcia, oprava a triedenie častí, komponentov a finálnych produktov pre automobilový priemysel. Zákazníkmi spoločnosti sú hlavne poskytovatelia a dodávatelia pre automobilový priemysel a výrobcov áut. Medzi klientov spoločnosti patria aj podniky, ktoré sa zúčastňujú na veľkovýrobe elektroniky, domácich spotrebičov a kozmetiky.

Koho hľadáme

Hľadáme predovšetkým kontrolórov kvality. Kontrolór kvality je osoba zodpovedná za realizáciu zákazky kontroly, opravy a triedenia dielov a hotových výrobkov, v súlade s kritériami zadaných objednávateľom. Kontrolór kvality, musí mať špecifické manuálne zručnosti, schopnosť pracovať v súlade s pokynmi a postupmi, musí ovládať meracie techniky a vedieť čítať technickú dokumentáciu. Osoba zamestnaná ako kontrolór kvality by mal mať zručnosť v používaní posuvného meradla, štrbinovej mierky alebo mikrometra a mal by byť aktívne zapojený do realizácie každej pridelenej zákazky. Pozícia je vhodná najmä pre mladých a ambicióznych ľudí túžiacich po vlastnom rozvoji.

Čo ponúkame

E-learning platforma Exact Systems je on-line nástroj, ktorý umožňuje náborový proces pre pozíciu kontrolóra kvality bez toho, aby musel byť fyzicky prítomný na pracovnom pohovore v kancelárii spoločnosti. Kandidát má možnosť dokončiť všetky štádiá náboru bez opustenia domova a ušetriť si tým drahocenný čas.