EURES – Vaša práca v Európe
EURES – Vaša práca v Európe

Kto sme

Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

Koho hľadáme

Záujemcov o zamestnanie v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí sú ochotní vycestovať za prácou do zahraničia.

Čo ponúkame

- viac ako 2 000 voľných pracovných miest do krajín EÚ
- pracovné pozície v oblasti strojárstva, kovovýroby, stavebníctva, hotelierstva a iné.
- pozície pre kvalifikovaný ale aj pre pomocný personál
- sezónne práce a brigády pre študentov stredných a vysokých škôl
- všetky služby bezplatné a garantované Európskou komisiou