Erasmus+
Erasmus+

Kto sme

Program Erasmus vznikol v roku 1987 ako výmenný program pre študentov vysokých škôl. Erasmus+ sa odvtedy rozrástol a stal sa niečím oveľa rôznorodejším než len výmenným programom. Dnes je nástrojom, ktorý rôznym organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu ponúka možnosť vytvárať partnerstvá a spolupracovať na spoločných medzinárodných projektoch. Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Za lokálne riadenie progamu zodpovedajú v jednotlivých krajinách národné agentúry (NA). Na Slovensku fungujú tieto dve národné agentúry: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu NIVAM - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Čo ponúkame

Erasmus+ je vždy tvojím plus Vedeli ste, že program Erasmus+ nie je len pre vysoké školy? Predstavíme Vám možnosti, ako sa vzdelávať v zahraničí, či už ste študentom, absolventom, zamestnancom alebo zamestnávateľom. Ukážeme Vám ako môže študijný pobyt alebo stáž pomôcť Vašej kariére a osobnostnému rozvoju. Príďte si vypočuť krátke prednášky, zahrať si interaktívne hry a vyhrať skvelé ceny! Okrem stánku nás nájdete aj na poschodí a to od 10:30 - 12:30.