Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave

Kto sme

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Koho hľadáme

Záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre I., II., III. stupeň štúdia, MBA štúdium a študentov doplnkových kurzov.