Dutka
Dutka

Kto sme

Moje meno je Zuzana Dutková, som zakladateľka konceptu Dutka a spoluzakladateľka Inštitútu pre rozvoj udržateľnej módy. Koncept Dutka sa zameriava na spracovanie nechcených záclon a zbytkového materiálu z textilnej výroby. Hlavným cieľom je nájsť nové využitie pre textil, ktorý už neplní svoju pôvodnú funkciu a tým ho znovu dostať do obehu. Vďaka tomu pod značkou Dutka šijem zo záclon, bytového textilu alebo zbytkovej metráže z výroby vrecká, ktoré sa môžu ďalej využívať. Ďalším z cieľov konceptu, je aj minimalizácia odpadu, vznikajúceho počas výroby. Preto niekedy upravujem veľkosti produktov, podľa toho, koľko látky mám k dispozícií. Vrecká sú tiež výbornou alternatívou k jednorázovým plastovým sáčkom. Okrem výroby sa intenzívne venujem aj šíreniu osvety o znižovaní produkcie odpadu. Dutka sa dotýka viacerých problémov: 1) Využívanie textilného odpadu ako vstupnej suroviny pri výrobe nových produktov 2) Minimalizácia odpadu vznikajúceho pri výrobe vreciek 3) Znižovanie používania jednorázových plastových vreciek Jednou z priorít konceptu Dutka je využívanie zbytkových, prebytočných a nechcených látok alebo bytového textilu pri výrobe nových produktov. Týmto ponúkam možnosť odevným spoločnostiam zbaviť sa odpadu, ktorý im vzniká počas procesu výroby. Samotná výroba nových produktov je postavená na princípe „zero-waste“ alebo minimalizácie odpadu. Kladiem dôraz na to, aby sa pri výrobe znižoval odpad, napríklad prispôsobeným veľkosti produktov na základe toho, koľko látky mám k dispozícií. Okrem toho dbám na edukáciu a šírenie osvety o používaní alternatívnych možností namieste jednorázových platnových produktov. Dutka vrecká sú ideálnou náhradou jednorázových plastových sáčkov. Upcykláciou nechcených záclon alebo bavlnených obliečok vznikajú vrecká, ktoré sú vhodné ako náhrada jednorázových plastových sáčkov pri nákupe. Možnosti používanie upcyklovyných vreciek sú neobmedzené, okrem nákupu, sa dajú použiť aj pri balení alebo na prenos akýchkoľvek iných predmetov. Dutka vrecká poskytujú riešenie pre všetky 3 spomenuté problémy. Výhodou je, že ponúkam zákazníkom možnosť opravy vreciek, v prípade poškodenia. Ak vrecko prestane plniť jeho účel, zákazník má možnosť ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil, z ktorých sa dostane na recykláciu, vďaka, ktorej sa využije na izoláciu alebo ako výplň do automobilov.

Koho hľadáme

Hľadáme krajčírky, PR manažéra a administratívneho pracovníka