Dorka Bags (Nadácia DEDO)
Dorka Bags (Nadácia DEDO)

Kto sme

Centrum DORKA v spolupráci so svojimi zriaďovateľmi Nadáciou DEDO a Spoločnosťou Úsmev ako dar a eventovou agentúrou Creative Pro Košice spojilo flexibilnú pracovnú príležitosť pre ženy – matky a ekologické využitie výsledného produktu, čo prinieslo vznik originálneho projektu “Dorka Bags - Taška, ktorá má príbeh”. Ženy žijúce v sociálnom centre DORKA v Košiciach recyklujú odpadovú reklamnú bannerovinu z rôznych eventov na výrobu nových, a zároveň vkusných doplnkov - tašiek každodennej potreby. Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu. Jednou z cieľových skupín sú rodiny a osamelí rodičia s deťmi v bytovej núdzi. Prevažnú časť tvoria osamelé matky s deťmi, ktoré majú obmedzené pracovné možnosti práve kvôli nutnej starostlivosti o viacero detí, prípadne o deti v nízkom veku. Bežné pracovné ponuky na aktuálnom pracovnom trhu na východnom Slovensku nezodpovedajú obmedzeným možnostiam osamelých matiek. Práca na 8-12 hodín denne v zmenových prevádzkach je mnohokrát nemožná. Z tohto dôvodu sme zrealizovali nápad šitia tašiek Dorka Bags priamo v priestoroch krízového centra, kde sme vytvorili pracovné príležitosti pre matky s prihliadnutím na čas, kedy sú deti v škôlkach a školách.

Koho hľadáme

Ponúkame osamelým rodičom spôsob obživy, kde nadobudnú pocit pracovnej zodpovednosti, získajú nové pracovné zručnosti a vlastnými rukami si dopomôžu k dôstojnejšiemu životu pre svoju rodinu.

Čo ponúkame

Ponúkame poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti a v oblasti zamestnania pre osamelých rodičov a rodiny s deťmi, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti.