Dom Svitania, n.o.
Dom Svitania, n.o.

Kto sme

Dom Svitania, n.o. v Jakubove od roku 1997 poskytuje v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v chránenej dielni zamestnávanie osobám starším ako 18 rokov. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Pod vedením pracovných asistentov vyrábajú v kreatívnom ateliéri veľké množstvo darčekových predmetov, v krajčírskej a kníhviazačskej dielni zasa široký sortiment úžitkových výrobkov.

Koho hľadáme

Do kníhviazačskej dielne hľadáme šikovného vyučeného kníhviazača so zdravotným postihnutím, najlepšie s praxou.