Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Kto sme

Naša značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s. r. o. a od svojho začiatku je s týmto regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, kedy sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley. Za posledné desaťročie sa nám podarilo vyrásť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patríme do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 4 000 zamestnancami. Aj vďaka naším vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom sme firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Naším cieľom je proaktívne vyhľadávať nové cesty ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb. Spoločnosť si ešte pod značkou T-Systems Slovakia s.r.o. zadefinovala svoje poslanie nasledovne: „Dávame zmysel IT”. Sme budúcnosťou, ktorú nás baví tvoriť. Logickým vyústením vývoja T-Systems Slovakia je vznik Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. V rámci strategických aktivít transformujeme našu spoločnosť na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizujeme s cieľom posunúť naše podnikanie z projektovo riadeného modelu (kde dodávame žiadaný počet IT expertov na základe požiadavky nášho zákazníka) na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy (kde dodávame a riadime produkty a služby počas ich životného cyklu u zákazníka). Veríme, že takáto transformácia môže uspieť so správnymi zamestnancami, ktorí neustále rozvíjajú svoje zručnosti a tak prispievajú k profesionálnemu obrazu našej značky na trhu.

Koho hľadáme

Hľadáme IT expertov, teamleaderov, prokektových manažérov, finančných špecialistov a marketérov. Neustále hľadáme nové talenty ale aj skúsených ľudí do sveta IT. Pozrite si aktuálne ponuky práce na našom pracovnom portáli. https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/kariera

Čo ponúkame

Veríme v rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Atraktívne a rozsiahle portfólio na vyváženie pracovného a súkromného života zaručuje trvalú motiváciu zamestnancov a tým aj lepšiu kvalitu života, podporuje fyzickú a duševnú pohodu a prispieva k pozitívnemu pracovnému prostrediu. To všetko s cieľom poskytnúť viac slobody pri zlaďovaní práce, kariérneho rastu, súkromného života a individuálneho životného štýlu. Preto našim zamestnancom ponúkame viac ako 25 rôznych benefitov na zlepšenie ich osobného a pracovného života v týchto oblastiach: Finančné výhody Výhody so zameraním na učenie a rozvoj * Výhody so zameraním na zdravie a šport * Benefity so zameraním na rovnováhu medzi rodinou a prácou a životom

Jazykové znalosti

Anglický Jazyk: a2

Počítačové znalosti

: Základy