Chránená dielňa Majolika R
Chránená dielňa Majolika R

Kto sme

Firma Majolika R vznikla v roku 1990. Renáta Hermysová za vedenie firmy Majolika R získala ocenenie Živnostníčka roka 2015 a v roku 2018 sme založili Občianske združenie Majolika R so zameraním na podporu a rozvoj tradičného ľudového remesla a integráciu hendikepovaných ľudí na trh práce. V súčasnosti firma trvalo zamestnáva 9 pracovníkov z nášho regiónu. Naša firma je tiež chránenou dielňou, pričom zamestnáva 6 ľudí s postihnutím. U nás získate NÁHRADNÉ PLNENIE NA 100%-TNÚ HODNOTU nami ponúkaných služieb. Vyrábame viac ako 200 druhov výrobkov. Výroba je hlavne zameraná na tradičné dekóry a tvary, čím zachovávame kultúrne dedičstvo tohto regiónu. Vyrábame Slovenskú ľudovú majoliku farebnú, modrú, zelenú a habánsku. Okrem tradičných výrobkov vyrábame rôzne reklamné predmety podľa požiadavky zákazníka doplnené logami a názvami firiem, výrobky s venovaním. Počas našej výroby sme získali Certifikát o nezávadnosti výrobkov a Osvedčenie o zápise ochrannej známky “Slovenská ľudová majolika R„ vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR. Naše výrobky sú 100% handmade, preto je každý kus absolútnym unikátom. Všetky produkty prechádzajú rukami našich remeselníkov, ktorí im dávajú jedinečnú podobu. V spôsobe prevedenia tvaru, a najmä ornamentu, môžu existovať odchýlky a variácie. Do každého výrobku vkladáme okrem dlhoročných skúseností aj ľudskosť, lásku a múdrosť našich predkov.

Čo ponúkame

Ponúkame 100%-tné náhradné plnenie pre firmy, úžitkové a dekoratívne výrobky a exkurzie pre zahraničných i našich turistov.