Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Kto sme

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dodáva pitnú vodu približne 740-tisíc stálym zákazníkom v 118 obciach naprieč regiónom západného Slovenska. Vodu čerpá predovšetkým z mimoriadne kvalitných podzemných zdrojov. Vďaka výhodnej polohe v blízkosti Dunaja a unikátnemu štrkovo-pieskovému podložiu sú tieto vodárenské zdroje nielen kvalitné, ale aj výdatné. Zo 60 vodárenských zdrojov, ktoré BVS dnes prevádzkuje, by technicky bolo možné vykryť spotrebu pre viac ako polovicu Slovenska. Voda je spotrebiteľom dodávaná pomocou siete viac ako 3 200 kilometrov vodovodných potrubí, ktoré dopravujú vodu do 130 vodojemov. Ich celkový obsah je približne rovnaký ako 264 miliónov 1,5 litrových fliaš. Druhou kľúčovou úlohou BVS je odkanalizovanie odpadových vôd v obciach, ktoré sú pripojené na verejnú kanalizačnú sieť. Na tento účel sa využíva viac ako 1 800 kilometrov kanalizačných potrubí, ktoré dopravujú odpadovú vodu do 23 čistiarní odpadových vôd. Jednou z nich je aj Ústredná čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni, ktorá je svojou kapacitou 172 800 m3 za deň, resp. 2 000 l za sekundu najväčšou čistiarňou odpadových vôd na Slovensku. Kvalitu pitných a vyčistených odpadových vôd kontroluje Bratislavská vodárenská spoločnosť vo vlastných akreditovaných laboratóriách.

Koho hľadáme

Hľadáme kolegov na rôzne zaujímavé pozície v oblasti výroby, administratívy a IT.

Čo ponúkame

• istota zamestnania v stabilnej spoločnosti • pružný pracovný čas • 37,5 hod. týždenný skrátený pracovný čas • work-life balance • podpora osobného aj profesijného rozvoja a vzdelávania • príspevok do III. piliera už po skončení skúšobnej doby • stravné nad rámec zákona, finančná podpora počas PN • odmena 150 EUR za odporučenie známeho na voľnú pracovnú pozíciu • pracovné voľno s náhradou mzdy nad zákon • príspevky pri významných životných udalostiach (narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, kúpa prvej nehnuteľnosti) a pri pracovných výročiach • multisport karta