AuJob
AuJob

Kto sme

Sme personálna agentúra pôsobiaca na slovenskom trhu už 16 rokov. Pod vplyvom dynamicky sa vyvíjajúceho trhu neustále zlepšujeme naše služby primárne zamerané na headhunting a recruiting. Čo sa však nemení je naša profesionalita, promptnosť, flexibilita a maximálna snaha pochopiť to, čo klienti potrebujú. O tom svedčí ich spokojnosť, na základe ktorej sme sa za tie roky stali partnermi a kontinuálne spolupracujeme.

Koho hľadáme

Hľadáme vhodných zamestnancov pre našich klientov. Posledné roky sa venujeme prevažne headhuntingu, tzn. pracujeme najmä s pasívnymi kandidátmi z rôznych odvetví. Vždy sa snažíme nájsť klientovi najvhodnejšieho zamestnanca, no záleží nám aj na spokojnosti kandidáta s novozískanou pozíciou. Pracujeme s ľuďmi, ktorí chcú zmenu a taktiež aj s absolventmi, ktorí hľadajú uplatnenie na pracovnom trhu.

Čo ponúkame

Pre klienta sme externý HR tím. Vďaka osobným stretnutiam s klientom máme lepší prehľad o pozíciách a kultúre spoločnosti a na základe toho vieme spoločnosť odprezentovať tak ako keby sme boli jej súčasťou. Poznáme pracovný trh, máme vybudovanú sieť kontaktov, aktívne komunikujeme s klientom a kandidátom od začiatku po koniec výberového procesu. Pre kandidáta sme partnermi vo výberovom procese. Podporujeme ho a komunikujeme s ním na pravidelnej báze. Ponúkame mu možnosť získať detailnejšie informácie o pozíciách, radíme mu pri príprave na pohovor, či už ide o verbálnu a neverbálnu komunikáciu alebo formu životopisu.