Súkromná stredná odborná škola v Kežmarku
Súkromná stredná odborná škola v Kežmarku

Kto sme

Nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie, výchovu a telesnú kultúru, na podporu začleňovania sa marginalizovaných skupín do spoločnosti, služby v oblasti organizovanie kurzov, seminárov, besied a stretnutí, vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti, programy na podporu rodovej rovnosti, ochrana ľudských práv a ochrana životného prostredia.

Čo ponúkame

Uchádzačom o prácu ponúkame dokončenie základného vzdelania, ukončenie vzdelania dokladom o zaučení pre pomocné remeselné odbory, ukončenie vzdelania výučným listom, dvojročnou maturitou a pre dospelých ponúkame kurzy, semináre, besedy.

Kde nás nájdete?