Agentúra podporovaného zamestnávania
Agentúra podporovaného zamestnávania

Kto sme

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. v Bratislave poskytuje služby podporovaného zamestnávania občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným občanom. Naším cieľom je nájsť im prácu na otvorenom trhu práce a pomôcť udržať si ju. Motívom pre našu činnosť je začleňovanie znevýhodnených občanov do spoločnosti, tak aby mohli žiť tak normálnym a bežným životom ako sa len dá. Pripravujeme pracovné miesta šité na mieru konkrétnym občanom so znevýhodnením. Sme prvou Agentúrou podporovaného zamestnávania na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1999. Cieľom je propagovať problematiku zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, nielen formou obhajovania rovnakých príležitostí pre všetkých ľudí bez rozdielu ale aj ich podporou.

Koho hľadáme

Občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí si hľadajú prácu.

Čo ponúkame

Pomoc s nájdením práce a jej udržaním pre občanov so zdravotným postihnutím.