Agentúra osobnej asistencie Žilina
Agentúra osobnej asistencie Žilina

Kto sme

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie Žilina, organizačná zložka
Agentúra osobnej asistencie Žilina vznikla v roku 2017. Založil ju miestny Klub OMD Farfalletta Žilina v spolupráci s Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR), pod ktorou klub a agentúra oficiálne pôsobia.
Vznik si vyžiadali potreby žilinského regiónu. Aj tu, podobne ako na celom Slovensku, rastie počet osôb so zdravotným postihnutím, ktorí majú o osobnú asistenciu záujem.
Hlavným cieľom agentúry je umožniť osobám so zdravotným postihnutím viesť pomocou osobnej asistencie nezávislý a samostatný život.
Agentúra bezplatne poskytuje rozsiahly poradenský servis o osobnej asistencii pre klientov s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a osobných asistentov.
Sociálnu službu sprostredkovanie osobnej asistencie poskytuje pre obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja. V Žiline a okolí je v priamom kontakte s klientmi, čo umožňuje hľadať spolu s nimi riešenia „šité na mieru“. V tomto duchu vedie databázu užívateľov osobnej asistencie a databázu záujemcov o túto prácu. Realizuje s nimi osobné pohovory, vďaka čomu dokáže sprostredkovať vhodných asistentov pre užívateľov a naopak.