DIMAQ
DIMAQ

Kto sme

DIMAQ je medzinárodný certifikačný a vzdelávací program v digitálnom marketingu. DIMAQ je schválený nadnárodným združením IAB Europe a na Slovensko ho prináša združenie IAB Slovakia. Viac informácií nájdete na stránke www.dimaq.sk.

Čo ponúkame

DIMAQ Akadémia predstavuje intenzívny 4-dňový kurz digitálneho marketingu, ktorý vám ponúka:
- Detailné ponorenie sa do 12 - tich oblastí digitálneho marketingu - napr. Stratégia a plánovanie, SEO, Sociálne siete, Video marketing, E-mail marketing, Webová analytika a iné.
- Praktické cvičenia, na ktorých si vyskúšate, ako to reálne funguje.
- Zaujímavé prípadové štúdie z každej oblasti.
- Trénerov, ktorí sú top odborníci vo svojej oblasti.
- Prípravu na DIMAQ skúšku.
Najbližší kurz začína 13. 3. 2019. V cene kurzu je zahrnutý aj poplatok za účasť na skúške, kde môžete získať DIMAQ certifikát. DIMAQ certifikát je medzinárodne uznávaný certifikát z digitálneho marketingu.
Viac informácií: https://www.dimaq.sk/dimaq-akademia/dimaq-akademia/