Žilinské dobrovoľnícke centrum
Žilinské dobrovoľnícke centrum

Kto sme

Žilinské dobrovoľnícke centrum plní úlohu organizačnej jednotky dlhoročne pôsobiaceho združenia V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže sídliaceho v Trstenej (http://www.ozviac.sk/), ktorého hlavným poslaním je prispievať k rozvoju mladých ľudí, aby z nich vyrástli osobnosti rozvíjajúce osobný potenciál, svoj región i Slovensko, osobnosti, ktoré spájajú v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo. Ako dobrovoľnícke centrum sa aktuálne snažíme dostať do povedomia ľudí a širšej verejnosti v celom Žilinskom kraji. Informujeme a vykonávame činnosti v prospech ľudí, organizácií i miest a obcí. Ako správne dobrovoľnícke centrum naplňujeme i my jeho základné a najdôležitejšie funkcie: Informujeme o dobrovoľníctve ako prospešnej a dôležitej súčasti našej spoločnosti a prostredia, v ktorom žijeme Prezentujeme dobrovoľníctvo i seba na verejnosti i na školách Vyhľadáme ponuky a ponuky vyhľadávajú nás Spájame záujemcov o dobrovoľnícke aktivity, ľudí a organizácie Prepájame organizácie a dobrovoľníkov i kvôli výmene skúseností Zapájame všetkých, ktorí majú záujem o dobré a prospešné veci v celom Žilinskom kraji Kontaktujeme a informujeme organizácie o možnosti zapojiť sa do projektov Spravujeme databázu poskytovateľov i príjemcov dobrovoľníckej pomoci Propagujeme a zviditeľňujeme spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva prostredníctvom prezentácie dobrovoľníctva, realizácie dobrovoľníckých podujatí a oceňovania dobrovoľníkov. Sme členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.

Čo ponúkame

Európsku zahraničnú službu Firemné dobrovoľníctvo Neformálne vzdelávanie Workshopy, diskusie, ponuka vytvoriť si svoj vlastný start-up