speaker-info

Veronika Němcová

Správkyňa galérie Schaubmarov mlyn

Odpad patrí medzi najnaliehavejšie problémy v spoločnosti. Ak umenie reflektuje problémy a hľadá na ne odpovede, tak je prirodzené, že čoraz viac autorov sa venuje ekologickým témam. Niekomu sa môže zdať táto téma dostatočne reflektovaná, ale je to naozaj tak? Dosiahli sme nejakú zmenu?

V Galérii Schaubmarov mlyn sa venujeme uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizujeme množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a životným prostredím, remeslami a jedlom. Ako organizácia sa chceme správať zodpovedne a byť dobrým príkladom aj v oblasti ochrany nášho prostredia.

Moje prednášky

Umenie a odpad, čo to má spoločné?

Ostrov spoločenskej zodpovednosti