speaker-info

Tomáš Bezák

Vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Tomáš nastúpil do spoločnosti Lidl v roku 2012 na pozíciu PR manažéra. Od roku 2017 vedie úsek komunikácie, ktorý zastrešuje PR, CSR, Socialmedia a internú komunikáciu. Získal ocenenie PR osobnosť roka a v roku 2018 sa stal hovorcom roka.

Moje prednášky

Prečo je dobré vybrať si spoločensky zodpovednú firmu?

Hlavné pódium

Každý sa raz dostane na križovatku, kedy si musí vybrať svojho nového zamestnávateľa. Prečo je dôležité pozerať sa na to či sa firma venuje CSR? Zodpovedný prístup firmy vo všetkých oblastiach je dôležitým smerodajným znamením aj pre uchádzačov. Takáto firma totiž pristupuje zodpovedne aj k svojim zamestnancom…

Inšpirácia Motivácia Práca
Čítať viac

Diskusia: Udržateľnosť ako cesta alebo podnikateľský zámer

Ostrov spoločenskej zodpovednosti