speaker-info

Thomas Jan Hejcman

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ VSE Holding a.s.

Thomas Hejcman absolvoval štúdium Národného hospodárstva na Freiburgskej univerzite v Nemecku. Pred príchodom na Slovensko pracoval na najvyšších manažérskych pozíciách v skupine RWE. Počas svojho pôsobenia zvládol zavedenie centrálneho nákupu, call centra, optimalizácie fakturácie a IT služieb naprieč všetkými spoločnostami RWE v Čechách. V roku 2007 sa presunul do spoločnosti RWE Zákaznícke služby, s.r.o. v Ostrave, kde pod jeho vedením došlo k zavedeniu početných procesov zameraných na zefektívnenie a zvýšenie kvalitatívneho štandardu poskytovaných služieb. Pre Skupinu VSE začal pracovať v januári 2012 na pozícii generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VSE a.s. Po reorganizáciách Skupiny, ku ktorým došlo v prvom polroku 2014, pôsobí ako člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. a súčasne v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa divízie COO. Zároveň je od 4. septembra 2015 konateľom dcérskej spoločnosti innogy Slovensko (pôvodne RWE Gas Slovensko). Od roku 2013 pôsobil aj v spoločnosti RWE Slovensko a to až do septembra 2016, kedy došlo k zmene podnikateľského modelu a stal sa členom vedenia innogy South East Europe.

Moje prednášky