speaker-info

Štefan Jančo

Ekopolis

V Nadácii Ekopolis sa od roku 2017 venujem vzdelávaniu a praktickému poradenstvu pri podpore miestnej biodiverzity v sídelnom prostredí, osobitne v areáloch firiem a na školských pozemkoch. Zmysluplný zelený dizajn areálov priamo pomáha prírode tým, že množstvu rastlinných a živočíšnych druhov prirodzených v danom prostredí poskytuje priestor pre život. Vhodne upravené priestory sú obvykle menej náročné na údržbu, viac prepojené sokolitým prírodným prostredím a atraktívnejšie pre zamestnancov, žiakov či návštevníkov. Podstatou tohto prístupu je hľadanie spoločného priestoru pre život ľudí a prírody – je to otvorený príbeh, ktorý má našťastie aj pozitívne a inšpiratívne príklady

Moje prednášky

Aj vy môžete byť zelenou zmenou vo vašej firme

Zóna spoločenskej zodpovednosti

Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu: príklady dobrej praxe. Na prednáške predstaví Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis pozitívne príklady z areálov spoločností, ktoré boli pretvorené a sú udržiavané v súlade s dizajnom priaznivým pre biodiverzitu (Biodiversity Oriented Premises, BOP). Bude rozprávať o príkladoch dobrej praxe z Nemecka, Švajčiarska, Českej republiky či Španielska, ale aj prvých „lastovičkách“ […]

CSR
Čítať viac