speaker-info

Rastislav Trnka

Predseda Košického samosprávneho kraja

Má 34 rokov, narodil sa v Košiciach a s metropolou východu sa spája prakticky celý jeho doterajší život. Vyštudoval ekonómiu a manažment na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Košiciach. Po skončení vysokej školy vstúpil do komunálnej politiky. Sedem rokov pôsobil ako poslanec mestskej časti Košice – Staré mesto, vyše 2,5 roka pomáhal riešiť problémy občanov vo funkcii zástupcu starostu. V rokoch 2013 – 2017 pôsobil ako poslanec Košického samosprávneho kraja (KSK). V jeho zastupiteľstve ako občiansky a pravicovo orientovaný politik presadzoval záujmy všetkých obyvateľov, ktorých osudy boli ľahostajné vtedajšiemu vedeniu KSK. Roky upozorňoval na rôzne kauzy predstaviteľov vedenia mesta Košice alebo KSK. Ako Košičanovi mu nebolo ľahostajné, ako súkromná parkovacia spoločnosť neoprávnene zarába na motoristoch, v akom nevyhovujúcom stave je dopravná infraštruktúra v kraji alebo ako netransparentne prebiehajú verejné obstarávania. Po stretnutiach s občanmi a ich podpore v tom, čo pre nich robil, pochopil, že komunálna politika potrebuje zmenu. Rozhodol sa preto rozhýbať náš kraj. Začiatkom novembra 2017 vo voľbách na predsedu KSK získal dôveru 59 599 z Vás a stal sa predsedom Košického samosprávneho kraja. Jeho cieľom je naďalej chrániť záujmy občanov, pomáhať riešiť ich podnety a prinášať také návrhy na zlepšenia, z ktorých budú mať prospech najmä obyvatelia nášho kraja.

Moje prednášky

Slávnostné otvorenie Profesia days Košice

Hlavné pódium