speaker-info

Ondrej Križan

SUSTO - Sustainability Tools

Ondrej Križan je „sensemaker“, ktorého špecialitou je mapovanie komplexného kontextu organizácií. Je analytikom, ktorý využíva kombináciu kvalitatívnych a kvantitatívnych metód na zhodnotenie súčasnej situácie organizácií a ich potenciálu s cieľom odkrývať nové možnosti na tvorbu udržateľnej spoločenskej hodnoty.

Moje prednášky

CSR ako ďalšie mačiatka v komunikácii firiem?

Zóna spoločenskej zodpovednosti

V dnešnej dobe zažívame boom používania pojmu spoločenská zodpovednosť firiem. Robí to každý. Ako ale rozoznať dobré CSR od zlého? Akú úlohu môže hrať v predaji firmy, jej hodnote alebo záujmu talentovaných ľudí v danej firme pracovať? A akú úlohu bude hrať úspešné CSR firiem zajtrajška v boji s klimatickou krízou? Stručný sprievodca svetom spoločenského […]

CSR Inšpirácia
Čítať viac