speaker-info

Monika Hromadová

Bionela

Podnikám s kompostovateľnými obalmi od roku 2013. Zaujímajú ma inovatívne ekologické možnosti balenia jedál, potravín a snažíme sa ich priniesť na slovenský trh. Som zástancom myšlienky, že najlepší obal je žiadny obal. Bohužiaľ to nie je vždy praktické a preto propagujem kompostovateľné materiály, ktoré fungujú na myšlienke “z prírody do prírody”. Stále sa snažím získavať nové informácie a sledujem trendy v obalovom priemysle.

Som mama troch malých detí a som vizionár. Ja vymyslím a manžel mi to pomáha zrealizovať. Teším sa z každého dňa, keď sa mi podarí venovať sa deťom, práci aj domácnosti.

Moje prednášky

Kompostovateľné obaly – budúcnosť v balení potravín

Zóna spoločenskej zodpovednosti

Čoskoro budú zakázané plastové obaly a výrobky určené na jedno použitie. Nahradia ich produkty z ekologickejších materiálov. Aké sú to? Aký je rozdiel medzi recyklovaným, rozložiteľným a kompostovateľným materiálom. Budú slúžiť rovnako? Budú drahšie? Pomôže to zredukovať odpad? Aký obal je najlepší? Greenwashing, zneužívanie ekologického cítenia.Ukážka ekologických obalov.

CSR
Čítať viac