speaker-info

Mgr. Marián Mészáros

Právnik, GHS Legal, s.r.o.

Moje prednášky

Založenie a vznik pracovného pomeru

Prednášková miestnosť

Prednáška bude obsahovať výklad k podstatným inštitútom pracovného práva od momentu, kedy sa zamestnávateľ rozhodne uverejniť pracovný inzerát (ponuku práce), cez práva a povinnosti budúceho zamestnanca a zamestnávateľa v predzmluvných vzťahoch, náležitostiam a nastaveniu pracovnej zmluvy (možnosti odchýlneho dojednania zmluvných strán od dispozitívnych ustanovení Zákonníka práce) až po moment vzniku pracovného pomeru, kedy zamestnanec začne […]

Práca Pracovné právo
Čítať viac

Skončenie pracovného pomeru

Prednášková miestnosť

Prednáška bude obsahovať výklad k spôsobom skončenia pracovného pomeru so zameraním sa na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Okrem vysvetlenia legislatívneho rámca, bude zameraná najmä na aktuálnu judikatúru k problematickým situáciám, ktoré v praxi nastávajú. Budú vysvetlené základné náležitosti právnych úkonov smerujúcich ku skončeniu pracovného pomeru, problematike doručovania, zotrvania zamestnanca u zamestnávateľa počas výpovednej […]

Práca Pracovné právo
Čítať viac