speaker-info

Marián Valentovič

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Vyštudoval na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne fakultu sociálno-ekonomických vzťahov. Okrem toho absolvoval študijný program Executive Sales Management Program: Sales Manager Akademie, vo Viedni, v Rakúsku. Štúdiom získal titul MBA. Väčšinu svojho profesijného života pracoval v štátnej správe na rôznych pracovných pozíciách. Od roku 2012 pôsobí ako generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Zo svojej pracovnej pozície riadi činnosť všetkých úradov práce v oblasti služieb zamestnanosti a v oblasti sociálnych vecí.