speaker-info

Karol Matiaško

Prorektor pre informačné systémy, Žilinská univerzita v Žiline