speaker-info

Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja a predseda Slovenskej národnej delegácie pri Európskom výbore regiónov

Juraj Droba je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a aj predsedom Slovenskej národnej delegácie pri Európskom výbore regiónov. Osem rokov pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a dva roky ako člen Stálej delegácie parlamentného zhromaždenia NATO. Svoje skúsenosti zo života, zahraničia a aj politiky aktuálne pretavuje do všetkých oblastí bratislavského regiónu. Efektívnou spoluprácou s poslancami, primátormi aj starostami chce dosiahnuť, aby sa Bratislavský kraj stal moderným regiónom. Miestom s kvalitnou a vysokou životnou úrovňou, dostupnou dopravou, inštitúciami orientovanými na potreby obyvateľov, dobrým životným prostredím. Túto víziu umocňuje aj jeho silný vzťah k Bratislave a bratislavskému regiónu, nakoľko je rodený Bratislavčan. Dokonca ako 18-ročný tu robil turistického sprievodcu pre zahraničných návštevníkov. Hovorí až piatimi jazykmi. Vyštudoval anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v kombinácii s telesnou výchovou na Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterský titul získal aj v politickom manažmente na George Washington University vo Washingtone D. C. a titul MBA na University of Pittsburgh. Študoval aj na Georgetown University a Rijksuniversiteit Gent v Belgicku. Juraj Droba je dlhoročný podporovateľ nepočujúcich a ambasádor nepočujúcich športovcov, priateľ ekologickej dopravy a vyznávač zdravého rozumu vo verejnom živote.