speaker-info

Jaroslav Vokoun

Ekonóm pôsobiaci na Ekonomickom ústave SAV

Zameriava sa na tému konkurencieschopnosti, kde základným pilierom je rozvoj znalostnej spoločnosti. Pre napredovanie je dôležité mať rozvojový potenciál a zužitkovať ho. Bratislava je v rámci Slovenska centrom vlády, vzdelania, výskumu a sústreďujú sa tu mnohé významné firmy. Takýto potenciál prirodzene formuje ambície mesta. Pre rozvoj je kľúčové, aby mesto bolo príťažlivé pre talentovaných ľudí, ktorí budú tvorivo a kompetentne riešiť súčasné a budúce výzvy.

Moje prednášky

Bratislava, mesto príležitostí

Hlavné pódium

Bratislava sa mení. Mesto sa rozvíja a transformuje svoju podobu, aby zostalo konkurencieschopné a atraktívne pre ľudí. Aký je potenciál mesta z hľadiska dlhodobej udržateľnosti? Zohľadňujú existujúce schválené a rozpracované projekty potreby ľudí a mesta a sú v súlade s nosnými princípmi a filozofiou mestského urbanizmu? Čo nás čaká, ako sa môžeme na tieto zmeny pripraviť a čo to pre našu budúcnosť a […]

Inšpirácia Motivácia
Čítať viac