speaker-info

Jaroslav Vojtek

ZOOM International

Moje prednášky

Čo to je Native cloud

Ostrov IT