speaker-info

Ján Roháč

Ekopolis

V Nadácii Ekopolis mám na starosti programy pre rozvoj udržateľnej, najmä nemotorovej dopravy – bicyklovanie a chôdza. Snažíme sa pomôcť organizáciám, ktoré presadzujú vo svojich mestách a krajoch bicyklovanie a udržateľné módy dopravy, sprostredkovať výmenu informácií a skúseností a obhajovať záujmy bicyklovania na národnej úrovni.

Moje prednášky

Dá sa na ceste do práce vymeniť auto za bicykel?

Zóna spoločenskej zodpovednosti

Aj spôsob dochádzania je naša spoločenská zodpovednosť Ján Roháč predstaví vo svojej prednáške alternatívne spôsoby a rôzne aspekty každodenného dochádzania do práce a príklady dobrej praxe, ako to môže fungovať, keď aj zamestnávateľ vytvorí zamestnancom vhodné podmienky na dochádzanie do práce na bicykli.

CSR
Čítať viac