speaker-info

Ján Cvečka

Vedec zameraný na zdravotné a liečebné účinky pohybu, fyzioterapeut, odborník na pohyb generácie 50+, predseda Slovenskej spoločnosti pre pohyb a zdravie.

Dlhodobo sa zaoberá pozitívnymi účinkami pohybu na zdravie. Viac ako 10 rokov pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave a Ludwig Boltzmann inštitúte pre rehabilitáciu a elektrostimuláciu vo Viedni. Je propagátorom myšlienky, že primeraný pohyb je prospešný v každom veku a pri mnohých ochoreniach. Vedecké poznatky považuje za prínosné až vtedy, keď sú úspešne aplikované v praxi.

 

Spoluzakladal a vedie Slovenskú spoločnosť pre pohyb a zdravie. Je jedným z tvorcov jedinečného programu pre zdravie ľudí 60+ „Seniorfitnes“.

Moje prednášky

Pohyb je zdravie

Ostrov zdravia

Krátka prednáška o tom, prečo, ako a kedy sa hýbať. O tom, ako to zariadiť, aby šport nebol len záležitosťou dvoch týždňov v novom roku. Čo sa deje a čo sa môže stať s telom, ktoré nešportuje. Ako si sledovať, či na mňa šport vplýva pozitívne. Základné parametre metabolického zdravia, výkonnosti a dávkovania pohybovej aktivity.

Inšpirácia Motivácia Zdravie
Čítať viac

Pohyb je zdravie

Ostrov zdravia

Krátka prednáška o tom, prečo, ako a kedy sa hýbať. O tom, ako to zariadiť, aby šport nebol len záležitosťou dvoch týždňov v novom roku. Čo sa deje a čo sa môže stať s telom, ktoré nešportuje. Ako si sledovať, či na mňa šport vplýva pozitívne. Základné parametre metabolického zdravia, výkonnosti a dávkovania pohybovej aktivity.

Inšpirácia Motivácia Zdravie
Čítať viac