speaker-info

Illah Van Oijen

Fotografka, Chairwoman organizácie PUNKT

Občianske združenie Punkt vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach. Táto sa týka predovšetkým podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Ako organizátori Dobrého trhu – jedného z najväčších verejných podujatí v Bratislave cítime zodpovednosť za rôzne úrovne svojho vplyvu, jedným z nich je aj odpadový manažment a enviromentálna osveta.

Moje prednášky

PUNKT ako komunita a verejný priestor prispievajú k zmene

Ostrov spoločenskej zodpovednosti