speaker-info

Emil Kršák

Dekan Fakulty Riadenia a Informatiky, Žilinská Univerzita