speaker-info

Denisa Rášová

Koordinátorka pre vznikajúcu platformu pre obehové hospodárstvo na Slovensku

Denisa Rášová sa venuje téme obehového hospodárstva od štúdia na Ekonomickej univerzite, kde v rámci študentskej iniciatívy viedla budúcich ekonómov k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Zaujíma sa o komunitný rozvoj a využitie zdieľanej ekonomiky na vidieku. Ako študentka Sokratovho inštitútu spustila projekt POŽIČATAJ v jej rodnej obci. V súčasnosti koordinuje vznik platformy pre obehové hospodárstvo na Slovensku.

Moje prednášky

Obehové hospodárstvo ako udržateľná alternatívna

Zóna spoločenskej zodpovednosti

Žijeme v neudržateľnej dobe postavenej na lineárnych princípoch. Suroviny vyťažíme, použijeme pri výrobe produktov, ktoré zvyčajne po krátkej dobe používania vyhodíme, čím sa stráca ich hodnota. Ako možno dosiahnuť, aby sa hodnota výrobkov nestrácala na skládke alebo v spaľovni? Odpoveďou je obehové hospodárstvo. Predstavíme si príklady z praxe a vznikajúcu platformu Obehové Slovensko, ktorá spája […]

CSR Inšpirácia
Čítať viac